Archiv aktualit 2016


Vyhlášení výsledků 16. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Šusty 2016

 • 17.12.2016

Členové odborné hodnotitelské komise výboru Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) vyhlásili na celostátní studentské konferenci "Historie" v Brně 22. dubna 2016 vítěze 16. ročníku soutěže o Cenu Josefa Šusty. Jako každoročně byly v této soutěži vyhlašované Sdružením historiků ČR hodnoceny práce, které prošly z krajských kol do závěrečného kola v rámci celostátní Studentské vědecké soutěže Historie, jíž se mohou zúčastnit studenti historických oborů všech vysokých škol v ČR.


Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Šusty - 16. ročník

Vyhlášení vítěze 15. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2016

 • 17.12.2016

Dne 2. prosince 2016 proběhlo v Praze v rámci schůze výboru Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) společné vyhodnocení soutěžních prací zaslaných do 15. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2016. Soutěž každoročně vyhlašují společně Sdružení historiků ČR a Pekařova společnost Českého ráje. Cílem soutěže je podpora vědecké práce mladých badatelů (do 35 let) v oboru českých dějin.


Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Pekaře - 15. ročník

Pozdrav ze Slovenska - Slovenská historická spoločnosť pri SAV

 • 14.12.2016

Další pozvánka na zajímavé výstavy a přednášky

 • 27.11.2016

Muzeum Českého ráje v Turnově a Muzeum Mladoboleslavska Vás zvou na zajímavé výstavy a přednášky

Více informací naleznete na stránkách: Muzea Mladoboleslavska a Muzea Českého ráje v Turnově.

Nebo v přehledu, který je ke stažení [zde].


Slavnostní předání diplomu čestného člena SH ČR

 • 28.9.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali jménem výboru Sdružení historiků České republiky na slavnostní předání diplomu čestného člena SH ČR prof. dr. hab. Krzysztofu Mikulskému z Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Akce se koná v pondělí 3. října od 12.00 na Velvyslanectví Polské republiky v Praze.

Rádi bychom Vás též upozornili, že registrace účastníků slavnostního setkání na polském velvyslanectví bude zahájena v 11.30 hod.

Pozvánka ke stažení [zde].

Pozvánka na zajímavé výstavy a přednášky

 • 28.9.2016

Muzeum Mladoboleslavska a muzeum Bělá pod Bezdězem Vás zvou na zajímavé výstavy a přednášky

Více informací naleznete na stránkách: Muzea Mladoboleslavska a Muzea Podbezdězí.

Nebo v přehledu, který je ke stažení [zde].


Zemřel profesor Milan Myška

 • 13.7.2016

Odešel český historik pan prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., dr. h. c., mezinárodně uznávaný odborník a autor řady prací a studií z hospodářských a sociálních dějin, dlouholetý pedagog a organizátor historického bádání na půdě ostravského vysokého školství.


Zájezd Pekařovy společnosti

 • 23.5.2016

Pekařova společnost Českého ráje zve své členy a příznivce na exkurzi "Válka za humny" pořádanou k 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866 v sobotu 11. června 2016, všichni jste srdečně zváni.


Pozvánka na zajímavou výstavu

 • 16.5.2016

Historii výpočetní techniky představí unikátní výstava na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze pod názvem Století informace - počítačový svět na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Exponáty, pocházející ze soukromé sbírky pana Petra Váradiho ze Staré Paky, budou pro veřejnost k vidění od 20. května do 17. června v prostorách Fakulty elektrotechnické v Dejvicích (Technická 2, Praha 6), a to každou středu od 13.00 do 17.00 hodin.

Pozvánka ke stažení [zde].

Tisková zpráva ke stažení [zde].


Vyhlášení 15. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

 • 29.4.2016

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují patnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 15. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2016.

[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

Ostravská pobočka Sdružení historiků zve na zajímavou přednášku

 • 10.3.2016

Sdružení historiků ČR - pobočka Ostrava Vás srdečně zve na přednášku docentky Jarmily Bednaříkové "Migrace v proměnách tisíciletí", která se uskuteční dne 17. března od 13:20 v učebně E323 Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


Zemřel Miloš Hájek

 • 28.2.2016

Ve čtvrtek 25. února 2016 zemřel v Praze ve věku 94 let historik a dlouholetý člen Sdružení historiků České republiky Miloš Hájek. Byl aktivním účastníkem protinacistického odboje, mluvčím Charty 77 a nositelem izraelského čestného titulu Spravedlivý mezi národy za záchranu židovských životů před holokaustem. Čest jeho památce !

Pozvánka na valnou hromadu Pekařovy společnosti Českého ráje s doprovodným programem

 • 22.2.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Pekařova společnost Českého ráje, z.s. se sídlem v Turnově Vás srdečně zve na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 12. března 2016 od 10.00 hodin v galerii Muzea Českého ráje v Turnově.

Pozvánka a program ke stažení [zde].


Mezinárodní interdisciplinární vědecká konference

 • 22.2.2016

Národní zemědělské muzeum s. p. o. a Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta pořádají mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci "Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. Od válek šestnáctého století do války studené.", která se bude konat 13. a 14. října 2016 v Národním zemědělském muzeum s. p. o. v Praze.

Pozvánka ke stažení [zde].

Přihláška na konferenci ke stažení [zde].


Pozvánka na zajímavé výstavy a přednášky

 • 21.2.2016

Muzeum Mladoboleslavska a muzeum Bělá pod Bezdězem Vás zvou na zajímavé výstavy a přednášky

Více informací naleznete na stránkách: Muzea Mladoboleslavska a Muzea PodbezdězíObčanské sdružení Jičínská beseda zve na zajímavou přednášku

 • 21.2.2016

Únorové setkání Jičínské besedy se dotkne atraktivního tématu, kterým je kronika města Jičína a především pak jičínští kronikáři.


Více informací se dozvíte na stránkách sdružení: Jičínská beseda

Pozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

 • 28.1.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) si Vás dovoluje srdečně pozvat na volební valné shromáždění SH ČR, které se bude konat ve středu 3. února 2016 od 15.00 hod. v místnosti č. 205 v budově Akademie věd České republiky ve II. patře, Národní 3, Praha 1.

[pozvánka a program ke stažení]

Mezinárodní vědecká konference

 • 19.1.2016

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Vás zve na konferenci "Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu", která se bude konat 19.-20.května 2016 v prostorách zámku Plumlov.

Průvodní dopis ke stažení [zde].

Anotace ke stažení [zde].

Závazná přihláška ke stažení [zde].


PF 2016 - SHČR

 • 22.12.2015

Výbor Sdružení historiků si dovoluje popřát klidné prožití vánočních svátků, úspěšný a ve zdraví prožitý nový rok a děkuje všem za podporu a pomoc v činnosti.

Pro plnou velikost klikněte na obrázek.