Archiv aktualit 2013


Ustavení nové regionální pobočky SH ČR v Liberci

 • 17.12.2013

Dne 10.12.2013 schválilo na svém zasedání v Praze valné shromáždění SH ČR novu regionální pobočku v Liberci. Pro slavnostní zahájení fungování liberecké pobočky vytvořili její členové výstavu s názvem Betlém: Tradice a současnost, na kterou jste všichni srdečně zváni. [text ke stažení]

Přednáška věnovaná pánům ze Svojšína

 • 17.12.2013

Dovolte, abychom Vás pozvali na další přednášku Sdružení historiků (Historického klubu 1872) z cyklu věnovaného šlechtickým rodům českých zemí. Přednáška, kterou pronese pan doc. dr. Tomáš Velímský, se uskuteční dne 18. prosince 2013 v Clam-Gallasově paláci na Starém Městě (Husova 158/20, 2. patro). [pozvánka ke stažení]

Pozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

 • 3.12.2013

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) si Vás dovoluje srdečně pozvat na jednání valného shromáždění SH ČR, které se bude konat v úterý 10. prosince 2013 od 15.00 hod. v místnosti č. 205 v budově Akademie věd České republiky ve II. patře, Národní 3, Praha 1. [pozvánka a program ke stažení]

Vyšel Lexikon českých historiků 2010

 • 3.12.2013

Dovolujeme si upozornit na vydání publikace Lexikon českých historiků 2010. [anotace]

Webarchiv

 • 21.10.2013

Od 21.10.2013 jsou stránky Sdružení historiků ČR archivovány na Webarchivu Národní knihovny ČR.

WebArchiv - archiv českého webu

Pozvánka na zajímavou mezinárodní konferenci

 • 26.5.2013

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci "Přesidlování národů ve 20. století.", která se koná v Praze ve dnech 23. - 24. října 2013.

[návratka s přihláškou]

Pozvánka na vědeckou konferenci

 • 26.5.2013

Dne 16. - 17. října 2013 se koná v Košicích vědecká konference "STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV III - Človek, spoločnosť, doba"

[návratka s přihláškou]

Vyhlášení 12. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

 • 28.4.2013

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují dvanáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti.

[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

Vyšla kniha o životě a díle J. V. Šimáka

 • 27.4.2013

Křest této vynikající knížky se bude konat v Turnově a v Praze

Vyhlášení mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

 • 26.4.2013

Výstava "Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa"

 • 26.4.2013

Která se koná v Muzeu města Ústí nad Labem do 4.července 2013. Výstava nejen mapuje podobu současné kultury a forem kolektivní paměti v České republice na období let 1948 až 1989, ale snaží se především probouzet v návštěvnících zvědavost a zamyšlení jak nad veřejně sdílenými formami vzpomínání, tak na vlastní vzpomínky na dobu stále ještě poměrně nedávno minulou. [Tisková zpráva ke stažení]

Přednáška "Schwarzenberkové na prahu novověku - šlechta bez hranic?"

 • 26.4.2013

Pozvánka na další přednášku Sdružení historiků - Historického klubu 1872, jíž bude pokračovat cyklus zaměřený na šlechtické rody českých zemí, a to dne 15. května 2013. [pozvánka]

Pozvánka na konferenci "Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“"

 • 18.4.2013

První z cyklu konferencí "Vzdělanec v provincii" pořádaných Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Wydziałem Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, která se uskuteční v kongresovém centru GONG v Dolní oblasti Vítkovice ve dnech 25.–26. 4. 2013.

[úvodní slovo]; [program]

Pozvánka na konferenci "Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mězinárodní právo"

 • 18.4.2013

Konaná ve dnech 19. - 20. dubna 2013 v Porotním sále zámku v Jičíně [program ke stažení]

Pozvánka na II. česko (-slovensko) – polské historické bienále

 • 18.4.2013

Milníky československo-polských vztahů ve XX. století [program ke stažení]

Pozvánka

 • 23.3.2013

Pozvánka na plenární zasedání Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, které se bude konat dne 12.dubna 2013. [ke stažení zde]

SHDS

Návrh na udělení čestného členství

 • 12.3.2013

Pekařova společnost Českého ráje navrhuje udělit čestné členství historiku prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. [více]

Vyhlášení vítěze Ceny Pekaře za rok 2012

 • 11.3.2013

Podrobnosti k vyhlášení naleznete v kategorii "Cena Josefa Pekaře".

Novinky z opavské pobočky

 • 12.2.2013

Zpráva o činnosti opavské pobočky SHČR ke stažení [zde].