AktualitySdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) k tragickým událostech na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

  • 8.1.2024

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), v. s., je otřeseno zprávou o tragických událostech, k nimž ve čtvrtek 21. 12. 2023 došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. S akademickou obcí naší první univerzity jsme propojeni mnoha osobními, institucionálními a odbornými vazbami. Univerzita Karlova je almou mater mnohých z nás, na pražské filozofické fakultě studují a pracují naše kolegyně a kolegové, a to nejen z historických oborů, ale také přátelé či příbuzní. Nepřestáváme myslet na přeživší, upřímnou soustrast vyjadřujeme všem pozůstalým. Vyjadřujeme plnou podporu a sounáležitost vedení Filozofické fakulty UK, jejím učitelům, studentům i zaměstnancům.


Výbor Sdružení historiků ČR

Pozdrav do nového roku

  • 8.1.2024

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

dovolte, abychom vám všem popřáli klidný a úspěšný nový rok 2024, prožitý zejména ve zdraví. Děkujeme vám všem za podporu a spolupráci, velmi si toho vážíme.


S úctou a srdečným pozdravem - výbor Sdružení historiků ČR.
Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."