AktualityLexikon historiků a historiček ČR – podklady do 30. 6. 2022

  • 15.6.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit jménem organizačního výboru 12. sjezdu českých historiků – profesního setkání historiček a historiků České republiky a požádat Vás o vyplnění podkladů do databáze Lexikonu historiků a historiček 2022.

Vámi vložené údaje budou propojeny s portálem Bibliografie dějin Českých zemí Historického ústavu AV ČR v. v. i. a následně publikovány jak v on-line podobě elektronické databáze, tak v klasické tištěné podobě dalšího svazku Lexikonu historiků a historiček ČR.

Pokud jste autorem / autorkou alespoň jedné historické monografie (včetně edic) či významných vědeckých studií a dosud jste záznam vlastního biogramu nevytvořil/a, prosíme Vás o jeho doplnění.


Formulář pro zadání pokladů k jednotlivým heslům bude k dispozici do 30. 6. 2022 na následující adrese: http://ff.ujep.cz/lexikon-historiku-2022/novy-zaznam.php


S přátelským pozdravem,

za organizační tým


Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. (stanislava.musilova@ujep.cz)

historieusti2022@ujep.cz

http://historieusti2022.ujep.cz


12. sjezd českých historiků - aktualizovaný harmonogram příprav

  • 24.4.2022

Harmonogram: [zde]

Vyhlášení 20. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

  • 24.4.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze si vám dovolujeme zaslat text Vyhlášení 20. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2022 společně s textem Statutu této soutěže, kterou společně každoročně vyhlašují pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 20. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2022.

Prosíme všechny zainteresované kolegyně a kolegy a též instituce, aby o vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Pekaře informovaly mladé historiky, a povzbudily je k účasti v této soutěži, též prostřednictvím vašich webových stránek.

Děkujeme za vaši laskavou pomoc a pochopení.

Se srdečným pozdravem


za výbor Pekařovy společnosti Českého ráje, Pavel Jakubec

za výbor Sdružení historiků České republiky, Jiří Kocian


[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

SOLIDARITU

UKRAJINĚ

  • 1.3.2022

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) vyjadřuje solidaritu a podporu Ukrajině, ukrajinským občanům a historikům. Odsuzujeme akty ruské agrese proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny. Hlouběji si uvědomujeme a oceňujeme význam Ukrajiny ve starší i moderní historii Evropy, zásadně odmítáme jejich snižování, stejně jako absurdní pohrdání dějinami, kulturou a jazykem ukrajinského národa. Dovolte vám všem vyjádřit hlubokou úctu za statečný boj za svobodu a nezávislost.

Vyhlášení Ceny Josefa Šusty 2021

  • 17.1.2022

Odborná porota soutěže o Cenu Josefa Šusty, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení historiků ČR pro vysokoškolské studenty historie, posuzovala na svém zasedání v Praze dne 15. 10. 2021 dvacet čtyři soutěžních prací. Cena Josefa Šusty za rok 2021 byla udělena práci Josefa RAISE (Katedra PVH a archivního studia FF UK v Praze) Přemyslovec Jan Volek a dramatický rok 1322. Oceněny byly také následující práce: Vojtěch KREUZ (Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze) Pražský kavárník Jaroslav Štěrba, a Bc. Petr STEINER (Historický ústav FF MU v Brně) Šlechtic lékařem? Život a osudy Jaromíra von Mundyho (1822–1894). Slavnostní vyhlášení vítězné práce a předání ceny bylo vzhledem k pandemické situaci odloženo na rok 2022, termín bude určen v rámci zasedání výboru SH ČR.

Více informací naleznete v Protokolu o vyhlášení: [zde]
Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."