Cena Josefa Šusty

Oceněná díla


 • 22. ročník - 2023

 • ŠTĚPÁN RYBÁK: „Sprosta jako hladový zvíře“. Identita a kariérní strategie karlštejnských purkrabích (Ústav českých dějin FF UK v Praze)

  Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Šusty - 22. ročník


 • 21. ročník - 2021

 • JOSEF RAIS: Přemyslovec Jan Volek a dramatický rok 1322 (FF UK v Praze)

  Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Šusty - 21. ročník


 • 20. ročník - 2020

 • VERONIKA LEŠKOVÁ: Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném novověku. Mikrostudie poddanského obyvatelstva na panství Česká Kamenice v letech 1556–1713 (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

  Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Šusty - 20. ročník


 • 19. ročník - 2019

 • SABINA MÁCHOVÁ: Biomoc na slezském venkově kolem roku 1900? Institucionalizace, medikalizace a regulativní kontrola porodnictví na příkladu obcí Kylešovice, Lazy a Stará Ves u Bílovce (Ústav historických věd Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě)

  Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Šusty - 19. ročník


 • 18. ročník - 2018

 • DENISA VÍDEŇSKÁ: Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století (Ústav historických věd Filosofické fakulty University Pardubice)

  Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Šusty - 18. ročník


 • 17. ročník - 2016/2017

 • TEREZA DUFKOVÁ: Cesta krále Václava IV. do Remeše roku 1398 (Ústav českých dějin Filosofické fakulty University Karlovy v Praze)

  Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Šusty - 17. ročník


 • 16. ročník - 2015/2016

 • VOJTĚCH POJAR: Symbolické topografie Prahy v dlouhém 19. století: kontinuita a změna v procesu modernizace. (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze)

  Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Šusty - 16. ročník


 • 15. ročník - 2014/2015

 • KRISTÝNA WEILOVÁ: Perkmistři, horníci a měšťané stříbrští v kontextu důlní konjunktury první čtvrtiny 16. století. (Katedra historie Filosofické fakulty UJEP Ústí nad Labem)


 • 14. ročník - 2013/2014

 • PAVEL MÁŠA: Poslední věci vlastence. Smrt a pohřeb Františka Palackého. (Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně)


 • 13. ročník - 2012/2013

 • JIŘÍ MÁLEK: Prostředky symbolické komunikace ve slavnostních vjezdech přemyslovské doby. (Ústav historie a muzeologie Filosoficko-přírodovědecká fakulta Slezské university v Opavě)


 • 12. ročník - 2011/2012

 • ALEŠ MATERNA: Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské námořnictvo. (Katedra historie Filosofické fakulty Ostravské university Ostrava)


 • 11. ročník - 2010/2011

 • VIKTOR POHANKA: Cesta Husova ochránce do služeb Zikmunda Lucemburského. Poznámky ke dvorské kariéře Jindřicha Lefla z Lažan. (Ústav historie a muzeologie Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské university v Opavě)


 • 10. ročník - 2009/2010

 • HANA MIKETOVÁ: Politická komunikace mezi Václavem IV. a Vladislavem Jagiellou. (Ústav historie a muzeologie Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské university v Opavě)


 • 9. ročník - 2008/2009

 • MARKÉTA SKOŘEPOVÁ: Veselé vdovy. Sňatek jako životní strategie ovdovělých venkovských žen. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích)


 • 8. ročník - 2007

 • LENKA JIRÁKOVÁ: Politické procesy 50. let – Skupina "Veselý, Rod a Tuček". (Katedra historie Pedagogické fakulty Technické university Liberec)


 • 7. ročník - 2006

 • VILÉM ZÁBRANSKÝ: Některé aspekty přijímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv 1612 – 1658. (Katedra historie Filosofické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)


 • 6. ročník - 2005

 • VÁCLAV GRUBHOFFER: Posvátné v profánním aneb smrt a pohřeb šlechtice na samém konci "dlouhého" 19. století. (Historický ústav Jihočeské university v Českých Budějovicích)


 • 5. ročník - 2004

 • JANA MRÁZKOVÁ: Věc veřejná nebo soukromá? Vliv rodiny a "přátel" na volbu životního partnera – panství Třeboň na konci 18. a počátkem 19. století. (Historický ústav Jihočeské university v Českých Budějovicích)


 • 4. ročník - 2003

 • PETR ČERNIKOVSKÝ: Raně novověké poddanské město jako vrchnost. Náchod a jeho venkovské zázemí v 15. – 17. století. (Katedra historie Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci)


 • 3. ročník - 2002

 • PŘEMYSL BAR: M. Štěpán z Pálče a jeho zápas o církev. (Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně)


 • 2. ročník - 2001

 • KAREL KRATOCHVÍL: "S jistým svolením vrchnosti". Bučovičtí poddaní ve světle gruntovní knihy 1656 – 1730. (Historický ústav Pedagogické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích)


 • 1. ročník - 2000

 • ROSTISLAV SMÍŠEK: Hrabě Jan Adam Questenberg a proměny jeho dvora v první polovině 18. století. (Historický ústav Pedagogické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích)