Archiv aktualit 2018


Vyhlášení Ceny Josefa Šusty 2018

 • 13.12.2018

Vítězem letošní studentské soutěže o Cenu Josefa Šusty se stala Bc. Denisa VÍDEŇSKÁ (Ústav historických věd Filosofické fakulty University Pardubice) s prací Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století.


Více informací naleznete v Protokolu o vyhlášení: zde


Slavnostní vyhlášení oceněných studentských prací z historie, které byly posuzovány v letošním ročníku soutěže o Cenu Josefa Šusty, kterou každoročně uděluje Sdružení historiků ČR, se konalo ve středu 12. prosince 2018 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., v Praze. Slavnostního předání se zúčastnil též pan PhDr. Zdeněk Pousta, dlouholetý ředitel Archivu UK, spoluobnovovatel a jednatel Historického klubu v 90. letech, kterému tímto ještě srdečně blahopřejeme k jeho nedávnému významnému životnímu jubileu. Neformální mezigenerační setkání studentů se členy výboru SH ČR a s dr. Zdeňkem Poustou všichni zúčastnění vysoce ocenili. Přikládáme na ukázku několik fotografií.

Jiří Kocian, za výbor SH ČR.

Cena Josefa Pekaře 2018

 • 9.12.2018

Výbor Sdružení historiků ČR a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje oznamují, že na zasedání výboru SH ČR dne 21. listopadu 2018 byla vyhlášena jako vítězná práce 17. soutěžního ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2018 kniha PhDr. Miroslava Žitného "Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611–1621: Prameny k českým dějinám 16.–18. století. Nová tiskárna Pelhřimov 2016". Termín a místo konání slavnostního vyhlášení vítězné práce Ceny Josefa Pekaře 2018, na kterém bude předána odměna a diplom autorovi vítězné práce, bude oznámen po dohodě vedení obou pořadatelských společností této soutěže.

Jiří Kocian, za výbor Sdružení historiků ČR


Pozvánka Polsko-české vědecké společnosti na prezentaci knihy

 • 4.12.2018

Velvyslanectví Polské republiky v Praze ve spolupráci s Polsko-českou vědeckou společností mají tu čest Vás pozvat na prezentaci knihy „Přelomové historické události v současných polských a českých učebnicích“ a historicko-politologickou debatu z cyklu „Salon Polski“ v pondělí 10. prosince 2018 od 14.00 - 16.30 hod.

Pozvánka ke stažení: [zde]

Pozvánka na přednášku Učené společnosti ČR

 • 4.12.2018

Učená společnost ČR Vás srdečně zve na veřejnou přednášku Ing. Lenky Gotthardové: Historie chovu starokladrubských koní. Přednáška se koná v úterý 11. 12. v 17 hodin v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnosti 205, 206.

Pozvánka v PDF ke stažení: zde

Další informace o přednášce naleznete na stránkách společnosti: zde

Zemřela prof. Zdeňka Hledíková, významná historička a archivářka

 • 29.11.2018

13. listopadu 2018 zemřela ve věku 80 let. paní prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., přední odbornice na církevní dějiny středověku a emeritní profesorka z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze. Poslední rozloučení s profesorkou Zdeňkou Hledíkovou, též dlouholetou členkou Sdružení historiků ČR (Historického klubu 1872), se konalo 24. listopadu 2018 v kostele sv. Petra a Pavla v Praze Radotíně.

Vyhlášení XI. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

 • 20.10.2018

Milí učitelé, rádi bychom vás informovali, že spolek PANT vyhlašuje již jedenáctý ročník mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY, soutěže určené pro studenty středních škol. Přihlášku bude možno podat do 15. dubna 2019 a soutěžní práce zaslat do 31. května 2019.

Informace k soutěži včetně doporučení, jak při práci postupovat, lze nalézt na webu www.eustory.cz

Prof. Josef Pekař čestným občanem města Sobotky in memoriam

 • 20.10.2018

Na slavnostním zasedání městského zastupitelstva v Sobotce k 520. výročí povýšení Sobotky na město, které se konalo v pátek 24. srpna 2018, byl profesor Josef Pekař jednomyslně zvolen čestným občanem města Sobotky in memoriam. Návrh přednesl prom. historik Karol Bílek; diplom předal synovci významného českého historika ing. Josefu Pekařovi z Liberce starosta města Sobotky ing. Lubor Jenček. Ing. Pekař poděkoval za poctu a projevil radost, že Sobotka a celý Český ráj i Česko na svého historika nezapomínají. Krátce promluvil i senátor ing. Tomáš Czernin, předseda Pekařovy společnosti Českého ráje Mgr. Pavel Jakubec, ředitel Státního okresního archivu Semily, a významný český historik prof. Petr Čornej.


Přinášíme slova odůvodnění návrhu: [dokument ke stažení]

Mikuláš Teich (1918-2018)

 • 9.9.2018

Dne 16. srpna 2018 zemřel ve Velké Británii ve věku úctyhodných sta let vynikající a mezinárodně uznávaný historik hospodářských a sociálních dějin a historie vědy a techniky, pan prof. Mikuláš Teich, rodák ze slovenských Košic, který žil od roku 1968 dlouhodobě v zahraničí, ale byl v kontaktu s českou vědeckou historickou obcí.

Odkazujeme zde na nekrolog pana prof. M. Teicha, který byl zveřejněn 5. září 2018 na webových stránkách britského deníku The Guardian - https://www.theguardian.com/books/2018/sep/05/mikulas-teich-obituary

Marcela Efmertová za Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR

Zpravodaj Historického klubu

 • 25.4.2018

Zkrácená verze Zpravodaje Historického klubu je k dispozici ve formátu DOC a PDF.


Zpravodaj ve formátu DOC: [dokument ke stažení]

Zpravodaj ve formátu PDF: [dokument ke stažení]

Ostravská pobočka Sdružení historiků zve na zajímavou přednášku

 • 23.4.2018

Vážené kolegyně, kolegové, ve čtvrtek 2. května od 12.30 hodin proběhnou dvě přednášky s názvem Šlechtická politika Rakousko-uherské monarchie a Pozemková reforma na statcích schwarzenberské primogenitury 1918-1938, které přednesou prof. Županič a prof. Horčička v učebně DM 505 Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Srdečně zvou pořadatelé.


Pozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

 • 23.4.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) si Vás dovoluje srdečně pozvat na valné shromáždění SH ČR, které se bude konat ve středu 25. dubna 2018 od 15.00 hod. v místnosti č. 206 v budově Akademie věd České republiky ve II. patře, Národní 3, Praha 1.

[pozvánka a program ke stažení]

Členské příspěvky

 • 23.4.2018

Výzva k platbě členských příspěvků SH ČR za rok 2018

[text výzvy ke stažení zde]

Zpráva o činnosti SH ČR za období 2017-2018

 • 23.4.2018

Zpráva o činnosti Sdružení historiků – Historického klubu 1872 za období 2017–2018

[text zprávy ke stažení zde]

Pozvánka na Valné shromáždění SHSD s odborným programem

 • 16.4.2018

Srdečně vás zveme na Valné shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, které se bude konat ve čtvrtek dne 17. května 2018 od 10h30 v kinosále NTM, Kostelní 42, Praha 7, přízemí.

Pozvánka a program ke stažení [zde].


Vyhlášení 17. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

 • 16.4.2018

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují sedmnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 17. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2018.

[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

Pozvánka

 • 19.3.2018

Ostravská pobočka Sdružení historiků ČR a Katedra historie FF OU Vás srdečně zvou na přednášku GENEALOGIE V PRAXI ANEB JAK SI SESTAVIT SVŮJ RODOKMEN 2

Karel Pichlík (1928-2001)

 • 2.3.2018

2. března 2018 by se dožil devadesáti let český historik Karel Pichlík. Když před sedmnácti lety 16 dubna 2001 neočekávaně zemřel, zhodnotili jeho životě a dílo v Česko-slovenské historické ročence (2001) tři jeho kolegové, kteří ho znali zblízka – Robert Kvaček, Peter Švorc a Vilém Prečan. Jejich vysoké ocenění Pichlíkovy lidské a vědecké integrity, jeho místa v česko-slovenské historiografii a jeho vědeckého odkazu jsou dodnes platná. Přetiskujeme je beze změny.

Text ke stažení [zde].


Ceny Josefa Pekaře a Josefa Šusty mají své vítěze

 • 2.3.2018

Pekařova cena za rok 2017 byla udělena Mgr. Michaele Závodné, Ph.D. (Centrum hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě), za knihu Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850 – 1918.

Více informací naleznete [zde].


Cena Josefa Šusty za rok 2016 byla udělena práci Bc. Terezy DUFKOVÉ (Ústav českých dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) Cesta krále Václava IV. do Remeše roku 1398.

Více informací naleznete [zde].


Smuteční oznámení

 • 6.1.2018

Dne 2. ledna 2018 zemřel ve věku 93 let český historik a vysokoškolský pedagog pan doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. Přispěl významně k rozvoji historické vědy a k výchově řady nadaných historiků a učitelů dějepisu. Patřil k osobnostem, které významným způsobem ovlivnily vývoj a formování libereckého školství a vzdělanosti. Byl též dlouholetým a aktivním členem Sdružení historiků České republiky. Čest jeho památce.