Publikace

Zpravodaj Historického klubu

Zpravodaj Historického klubu je časopis Sdružení historiků České republiky. Zprostředkovává informace o vědecké organizaci historiografie, otiskuje pravidelně odborné studie a články zejména mladých historiků. Informuje o spolupráci s domácími i zahraničními partnerskými institucemi a o dalším dění v rámci Sdružení historiků a v české historické obci. Přináší diskusi o aktuálních problémech oboru, nekrology a medailónky významných historiků. Pro udržení profesionální úrovně a organizaci historiků je takovéto periodikum nezbytné a nezastupitelné.


Časopis Historia Slavorum Occidentis

Idea vytvoření společného česko-polského vědeckého časopisu měla dlouhodobou podporu historiků z obou států. Podpis dohody mezi Polským historickým sdružením a Sdružením historiků ČR v roce 2009 se stal pak východiskem k vytvoření společného česko-polského časopisu s historickým zaměřením. Potřeba vytvořit platformu, na které bude možná vzájemná výměna výsledků badatelské práce, se stala tak hlavním důvodem pro založení časopisu Historia Slavorum occidentis. Časopis Historia Slavorum occidentis, redigovaný společně českými a polskými badateli, se zabývá tématy polské i české historické problematiky a polsko-českých vztahů v širším mezinárodním kontextu se zvláštním zohledněním střední a středovýchodní Evropy. Časopis publikuje články a pojednání, recenze a pramenné materiály a také přináse informace o společných akcích Polského historického sdružení a SH ČR. Studie uveřejněné v prvních třech ročnících časopisu (2011-2013) a jejich širší mezinárodní ohlas pak potvrdily, že ustavení takovéto odborné publikační platformy mělo plně své oprávnění, a že je třeba nadále v tomto ohledu pokračovat v rozvíjení této formy odborné a publikační spolupráce.


Lexikon českých historiků 2010

Lexikon současných českých historiků 2010 obsahuje více než 900 abecedně uspořádaných hesel bio/bibliografického charakteru a zpřístupňuje obtížně dostupné informace o pracovnících z oboru historie a příbuzných věd. Jednotlivé záznam obsahují aktualizace personálií a přehled odborné publikační činnosti dané osoby za období 2000–2010. Součástí publikace je úvodní slovo redaktorů a rejstřík tematických okruhů. Publikace též reviduje, opravuje a doplňuje údaje uvedené v Lexikonu z roku 1999.