Archiv aktualit 2020


Smutná zpráva

  • 23.11.2020

S hlubokou lítostí oznamujeme, že 13. listopadu 2020 zemřel ve věku 72 let významný český historik - pan doc. PhDr. Josef Blüml, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Byl výraznou osobností jihočeské akademické obce, přednášel moderní dějiny na Filozofické a Pedagogické fakultě JČU, byl předním specialistou na dějiny historiografie. Pan doc. Josef Blüml byl též dlouholetým členem Sdružení historiků ČR. Čest jeho památce !

Zdroj: http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/aktuality/zemrel-doc-phdr-josef-bluml-csc

Zpravodaj Historického klubu 2019

  • 14.9.2020

Zpráva o sjezdovém jednání, abstrakty přednášek, příspěvků, kongresových panelů a posterů 11. sjezdu českých historiků, profesního setkání historiček a historiků ČR, Olomouc 13.-15.9.2017.


K nahlédnutí: zde

Zemřel profesor Jan Křen

  • 7.4.2020

S politováním oznamujeme, že dne 7. dubna 2020 zemřel v Praze ve věku 89 let významný český historik a signatář Charty 77 prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. Pan profesor Křen byl vysokoškolský pedagog, který se specializoval na česko-německé vztahy a dějiny 20. století. V době normalizace byl v disentu, po roce 1968 byl politicky postižen kvůli nesouhlasu se srpnovou okupací tehdejšího Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Po roce 1989 byl jedním ze zakladatelů Institutu mezinárodních studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Po roce 1990 po obnově činnosti Historického klubu tehdy jako Sdružení českých, moravských a slezských historiků působil též prof. Jan Křen ve vedení této společnosti, jejímž pokračovatelem je od roku 1997 dnešní Sdružení historiků České republiky.

Čest jeho památce !

Výbor SH ČR

Zdroj: https://fsv.cuni.cz/aktuality/zemrel-zakladatel-ims-profesor-jan-kren

Smutná zpráva

  • 3.4.2020

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v úterý 10. března 2020 náhle zemřela česká historička Eva Broklová. Od roku 1996 působila v Masarykově ústavu AV ČR, jehož byla v letech 1998–2002 ředitelkou. Paní doc. Eva Broklová byla též dlouholetou členkou Sdružení historiků ČR a dalších partnerských historických společností. Čest její památce !

Zdroj: https://www.mua.cas.cz/cs/novinky/zemrela-eva-broklova

Odklad XXIII. Mezinárodního kongresu historických věd v Poznani na srpen 2021

  • 3.4.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás upozornit na důležité sdělení organizátorů XXIII. Mezinárodního kongresu historických věd v Poznani, že vzhledem k pandemickému šíření Covid-19, po vyhodnocení všech hygienických, organizačních a ekonomických důsledků, jakož i předpovědí o vývoji nemoci, výkonná rada ICHS/CISH společně s Organizačním výborem v Poznani dospěla k přesvědčení, že není rozumné pořádat kongres v plánovaném termínu. V důsledku toho oznamují na stránkách organizátorů kongresu a Mezinárodního komitétu historických věd odložení kongresu na 22. - 28. srpna 2021.


In the face of the pandemic spread of Covid-19, after evaluating all the sanitary, organizational and economic implications, as well as the forecasts on the progress of the disease, the ICHS Board together with the Organizing Committee in Poznan came to the belief that it is not reasonable to hold the Congress on the scheduled date. Consequently, we announce the postponement of the Congress to 22-28 August 2021. We sincerely regret any inconvenience and hope to meet with all of you in Poznan next year.

Best wishes, Andrea Giardina Catherine Horel and the ICHS Board Krzysztof Makowski and the Organizing Committee

https://ichs2020poznan.pl/en/

www.cish.orgDěkujeme, dovolte popřát všem váženým kolegyním a kolegům nejen ze Sdružení historiků ČR i vašim blízkým hodně zdraví a sil v následujícím období.

Za Sdružení historiků ČR

Jiří Kocian

Call for papers - Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis

  • 18.2.2020

100 let od rozdělení Těšínska/připojení Hlučínska

[Informace ke stažení]

Workshop k historii podnikání

  • 16.2.2020

Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století "Prameny – metody – interpretace". Workshop se koná ve dnech 26.-27. 3. 2020 v Karolinu – Malá zasedací síň, Ovocný trh 2, Praha 1.


Za Seminář hospodářských dějin Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Eduard Kubů a Barbora Štolleová

[Informace ke stažení]

Smutná zpráva

  • 21.1.2020

Dne 23. 12. 2019 zemřel prof. PhDr. Vladimír Wolf, významný český historik a vysokoškolský pedagog. Rodák z Jaroměře byl v letech 1999-2005 děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zaměřil se zejména na dějiny Podkrkonoší a Kladska a dějiny textilního průmyslu ve východních Čechách. Prof. Vladimír Wolf byl dlouholetým členem Sdružení historiků ČR. Čest jeho památce !

Zdroj: Krkonošský deník

Ocenění

  • 21.1.2020

Udělení oborové akademické medaile F. Palackého panu prof. Vorlovi, dlouholetému předsedovi Sdružení historiků ČR, 6. 12. 2019.


Anotace: zde

Laudatio: zde


Vyhlášení Ceny Josefa Šusty 2019

  • 21.1.2020

Dne 11. prosince 2019 se konalo v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., v Praze slavnostní vyhlášení vítězné práce Soutěže o Cenu Josefa Šusty 2019, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení historiků ČR pro vysokoškolské studenty historie. Laureátkou Šustovy ceny 2019 se stala Bc. Sabina Máchová, studentka Ústavu historických věd Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě, za práci "Biomoc na slezském venkově kolem roku 1900? Institucionalizace, medikalizace a regulativní kontrola porodnictví na příkladu obcí Kylešovice, Lazy a Stará Ves u Bílovce".

Více informací naleznete v Protokolu o vyhlášení: zde


Přikládáme na ukázku několik fotografií. (Foto: zdroj SH ČR)

Jiří Kocian, za výbor SH ČR.