Orgány sdružení


Výbor SH ČR - Revizní komise SH ČR - Zástupci poboček a kolektivních členůVýbor Sdružení historiků České republiky

zvolený na valném shromáždění konaném dne 15. září 2011 v Ostravě


Předseda:

Prof. PhDr. Jiří KOCIAN, CSc.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Vlašská 9, 118 40 Praha 1; kocian@usd.cas.cz


Místopředsedkyně:

Doc. PhDr. Marie RYANTOVÁ, CSc.

Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická fakulta, Ústav archivnictví a pomocných věd historických

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice; ryantova@ff.jcu.cz


Tajemnice:

Doc. PhDr. Dana MUSILOVÁ, CSc.

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové; dana.musilova@uhk.cz


Hospodář:

Mgr. Roman BARON, Ph.D.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Prosecká 76, 190 00 Praha 9; baron@hiu.cas.cz


Další členové výboru:

Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta filozofická

České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem; hruba@pf.ujep.cz


Prof. PhDr. Irena KORBELÁŘOVÁ, Dr.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava

Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava; irena.korbelarova@fpf.slu.cz


Doc. Mgr. Jiří KUBEŠ, Ph.D.

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Ústav historických věd

Studentská 84, 532 10 Pardubice; jiri.kubes@upce.cz


Mgr. Tomáš MALÝ, Ph.D.

Historický ústav FFMU

Arne Nováka 1, 602 00 Brno;

Domácí adresa:

Klímova 2

616 00 Brno; malytomas@phil.muni.cz


Prof. Dr. Jiří PEŠEK, CSc.

Institut mezinárodních studií FSV UK

Rytířská 31, 110 00 Praha 1; jiripesek203@seznam.cz


Doc. PhDr. Marie RYANTOVÁ, CSc.

Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická fakulta, Ústav archivnictví a pomocných věd historických

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice;

Domácí adresa:

Obětí 6. května 553/2

140 00 Praha 4 - Krč; ryantova@ff.jcu.cz; ryantova@tiscali.cz


Doc. Mgr. Jaroslav ŠEBEK, Ph.D.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Prosecká 76, 190 00 Praha 9; sebek@hiu.cas.cz


Prof. PhDr. Petr VOREL, CSc.

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Studentská 84, 532 10 Pardubice; petr.vorel@upce.cz


Náhradníci:

PhDr. Dana DVOŘÁČKOVÁ

Čiklova 17, 140 00 Praha 4; dvorackova@hiu.cas.cz


Doc. PhDr. Josef HRDLIČKA, Ph.D.

Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická fakulta, Ústav archivnictví a pomocných věd historických

Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice; hrdlicka@ff.jcu.cz


Mgr. Ladislav NEKVAPIL

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Ústav historických věd

Studentská 84, 532 10 Pardubice; ladislav.nekvapil@gmail.com


PhDr. Eva PROCHÁZKOVÁ (do 4. 11. 2013)

Státní okresní archiv Benešov

Pod Lihovarem 2145, 256 01 Benešov; eva.prochazkova@soapraha.cz


PhDr. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Sokolská 8, 460 01 Liberec 1; milan.svoboda@tul.cz


Revizní komise:

PhDr. Marta BERGOVÁ

Čimelická 960/7, 142 00 Praha 4; marta.bergova@seznam.cz


Karol BÍLEK, prom. hist.

předseda RK -

zástupce Pekařovy společnosti Českého ráje

Kukelská 919/2, 198 00 Praha 9; KarolBilek@seznam.cz


PhDr. Helena KOKEŠOVÁ

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8; kokesova@mua.cas.cz


Zástupci poboček a kolektivních členů:


Regionální pobočka SH ČR v Opavě:

Petr Waleczko

předseda regionální pobočky SH ČR v Opavě; waleczko@email.cz


Regionální pobočka SH ČR v Hradeci Králové:

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.

předseda regionální pobočky SH ČR v Hradeci Králové

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové; Ondrej.Tikovsky@uhk.cz


Mgr. Petr LANDR

regionální pobočka SH ČR v Hradci Králové

Karla Tomana 44, 500 03 Hradec Králové; landr@centrum.cz


Regionální pobočka SH ČR v Pardubicích:

Doc. PhDr. Tomáš JIRÁNEK, Ph.D.

předseda regionální pobočky SH ČR v Pardubicích

Univerzita Pardubice, Katedra historických věd, Filozofická fakulta

Studentská 84, 532 10 Pardubice; tomas.jiranek@upce.cz


Asociace učitelů dějepisu (ASUD):

Mgr. Pavel MARTINOVSKÝ

předseda Asociace učitelů dějepisu (ASUD); metuje@seznam.cz


Pekařova společnost Českého ráje:

PhDr. Eva Bílková

předsedkyně Pekařovy společnosti Českého ráje

Státní okresní archiv Jičín

Raisova 533, 506 01 Jičín-Holínské Předměstí; bilkova.sh@seznam.cz


Společnost pro hospodářské a sociální dějiny:

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

předsedkyně Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Zikova 2, 160 00 Praha 6; efmertov@fel.cvut.cz


PhDr. Jan HÁJEK, CSc.

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny

Historický ústav AV ČR

Prosecká 76, 190 00 Praha 9; hajek.jan@cmail.cz


Společnost Edvarda Beneše:

Prof. PhDr. Věra OLIVOVÁ, DrSc.

předsedkyně Společnosti Edvarda Beneše

Na Florenci 3, 110 00 Praha 1


Unie Comenius:

PhDr. Jiří Beneš

předseda Unie Comenius

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. - Kabinet pro klasická studia

Na Florenci 3, 110 00 Praha 1; benes@ics.cas.cz


Unie Comenius

Pedagogické muzeum J.A. Komenského

Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1; uniecomenius@uniecomenius.cz