Cena Josefa Šusty - 16. ročník

Vyhlášení výsledků 16. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Šusty 20161. Členové odborné hodnotitelské komise výboru Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) vyhlásili na celostátní studentské konferenci "Historie" v Brně 22. dubna 2016 vítěze 16. ročníku soutěže o Cenu Josefa Šusty. Jako každoročně byly v této soutěži vyhlašované Sdružením historiků ČR hodnoceny práce, které prošly z krajských kol do závěrečného kola v rámci celostátní Studentské vědecké soutěže Historie, jíž se mohou zúčastnit studenti historických oborů všech vysokých škol v ČR.2. Za nejlepší práci, jíž byla udělena Cena Josefa Šusty za rok 2016, byla vyhlášena práce Vojtěcha POJARA (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze), která nese název "Symbolické topografie Prahy v dlouhém 19. století: kontinuita a změna v procesu modernizace".3. Ocenění si dle komise zasloužily také práce Nely MICHALICOVÉ (Ústav historických věd Filosofické fakulty University Pardubice) a Patrika PAŠTRŇÁKA (Katedra historie University Palackého v Olomouci). Komise posuzovala předložené práce s ohledem na originalitu volby a metodického pojetí tématu, na využití archivních pramenů a práci s nimi i na komplexní postižení literatury k danému tématu, konečně i s ohledem na „řemeslnou“ úroveň zpracování odborného textu (kvalita poznámkového aparátu, celková úprava). V úvahu byla vzata i stylistická úroveň posuzovaných prací.4. Všichni ocenění budou pozváni na schůzi výboru Sdružení historiků ČR, kde jim budou předány knižní odměny, vítězi i finanční odměna. Termín společného setkání bude upřesněn.