Cena Josefa Pekaře - 15. ročník

Vyhlášení vítěze 15. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2016



1. Dne 2. prosince 2016 proběhlo v Praze v rámci schůze výboru Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) společné vyhodnocení soutěžních prací zaslaných do 15. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2016. Soutěž každoročně vyhlašují společně Sdružení historiků ČR a Pekařova společnost Českého ráje. Cílem soutěže je podpora vědecké práce mladých badatelů (do 35 let) v oboru českých dějin.



2. Do 15. ročníku soutěže bylo přihlášeno 6 prací:


- HANIČÁK, Ondřej: Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015, 280 s.

- HORÁK, Pavel: Stranické legitimace, vážení! Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropu (1948-1953). Praha: Nakladatelství Lidové Noviny a Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, 280 s.

- NEKOLA, Martin: Petr Zenkl: Politik a člověk. Praha: Mladá fronta, 2014, 448 s. + 16 s. obrazové přílohy.

- NEKVAPIL, Ladislav: Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství. Chrudimský kraj v letech 1621-1781. Pardubice: Univerzita Pardubice 2015, 240 s.

- RÁJA, Martin: V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914. Brno: Matice moravská, 2015, 394 s.

- VLHA, Marek: Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA v 19. století. Brno: Matice moravská, 2015, 424 s.

3. Hodnotitelé konstatovali, že všechny přihlášené práce splnily formální předpoklady pro zařazení do soutěže a byly požadované kvality, tak, jak vyžaduje Statut Ceny Josefa Pekaře. Posoudili práce zaslané do 15. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře a hlasováním rozhodli, že Pekařova cena za rok 2016 bude udělena PhDr. et Mgr. Pavlu Horákovi, Ph.D. za publikaci Stranické legitimace, vážení! Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropu (1948-1953). Vítězi upřímně blahopřejeme a všem dalším účastníkům 15. ročníku této soutěže děkujeme za jejich zájem soutěže se zúčastnit a blahopřejeme též k jejich hodnotným a přínosným publikacím.



4. Slavnostní vyhlášení vítěze 15. ročníku Ceny Josefa Pekaře proběhne na výročním zasedání Pekařovy společnosti Českého ráje na počátku roku 2017. Termín bude ještě upřesněn.