Cena Josefa Pekaře - 11. ročník

V sobotu 2. března 2013 proběhlo v Porotním sále zámku na Valdštejnově náměstí v Jičíně v rámci konání valné hromady Pekařovy společnosti Českého ráje slavnostní vyhlášení a udělení Ceny Josefa Pekaře za rok 2012 vítězi již 11. ročníku této soutěže. Vítězem se stal PhDr. Zdeněk Beran, PhD., z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, a to za monografii Boleslavský landfrýd 1440-1453. Krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách. Tuto cenu každoročně společně vyhlašují a vyhodnocují výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. V soutěži jsou oceňovány nejlepší monografie z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti, jejichž autory jsou historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let. Diplom a cenu v podobě knižních darů a finanční odměny předali společně vítězi 11. ročníku předsedkyně Pekařovy společnosti Českého ráje PhDr. Eva Bílková a předseda Sdružení historiků ČR prof. Jiří Kocian. Slavnostní laudatio připravil a přednesl prom. hist. Karol Bílek, čestný předseda Pekařovy společnosti Českého ráje. Pro účastníky tohoto vyhlášení byla tato část valné hromady Pekařovy společnosti o to slavnostnější, neboť udělení Pekařovy ceny za rok 2012 předcházela volba významného českého historika váženého pana prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc., čestným členem Pekařovy společnosti. Prof. Kvaček při této příležitosti přednesl vynikající přednášku na téma Historik jako svědek. Návrh na udělení čestného členství prof. R. Kvačkovi přednesla dr. E. Bílková. Zároveň tyto dva slavnostní akty byly i neformálním symbolickým setkáním představitelů různých generací historiků, a vyjádřily též nadějné pokračování a perspektivy oboru.

Eva Bílková - Jiří Kocian


Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení vítěze Soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2012, Jičín 2. 3. 2013