Udělení čestného členství Sdružení historiků ČR vynikajícímu polskému historikovi profesoru Stanisławu Bylinovi

V sídle Velvyslanectví Polské republiky v Praze se 28. května 2014 konala výjimečná slavnostní událost. Na pozvání polské velvyslankyně, prof. Grażyny Bernatowicz, zde uspořádalo Sdružení historiků ČR spolu s Historickým ústavem AV ČR slavnostní předání čestného členství SH ČR vynikajícímu polskému medievistovi prof. Stanisławu Bylinovi.

Na setkání, jehož se zúčastnilo několik desítek historiků z řady akademických ústavů a univerzit a jež moderoval dr. Roman Baron, promluvili kromě paní velvyslankyně také brněnský historik a poslanec Parlamentu České republiky dr. Jiří Mihola, místopředseda Akademie věd ČR dr. Pavel Baran, předseda Sdružení historiků ČR prof. Jiří Kocian a ředitelka Historického ústavu AV ČR prof. Eva Semotanová. Poté, co prof. Jaroslav Pánek přednesl laudatio, které přinášíme níže, a předseda SH ČR předal oslavenci diplom čestného členství, zavzpomínal prof. Bylina na přátelství s českými historiky, počínaje Františkem Michálkem Bartošem a Josefem Mackem, a konče svými mladšími vrstevníky. Připomněl, že ho k českým dějinám přivedla neobyčejně zajímavá dynamika pozdně středověkého vývoje našich zemí a že pokládal za svůj celoživotní úkol přispět svou vědeckou a organizační prací k polsko-českému porozumění.

Laudatio profesoru Bylinovi: zde

Pozvánka a program ze slavnostního předání diplomu čestného člena SH ČR: zde

Fotogalerie ze slavnostního předání konaného v Praze 28.5.2014.