Významné ocenění prof. Jaroslava Pánka Čestnou oborovou medailí Františka Palackého

Významný český historik a také dlouholetý předseda Sdružení historiků ČR pan prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. multi, byl v pondělí 17. února 2014 oceněn se dvěma dalšími laureáty Čestnou oborovou medailí Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Prestižní akademické ocenění předal prof. Pánkovi v prostorách Akademie věd České republiky v Praze předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Prof. Pánek je předním mezinárodně renomovaným odborníkem, který se zaměřuje především na české a evropské dějiny raného novověku, na dějiny historiografie a novodobého historického vědomí a též se zabývá problematikou historické encyklopedie. Soustavně rozvíjí a spoluorganizuje mezinárodní spolupráci, známé jsou například jeho zásluhy o česko-polské vztahy. Je nositelem řady významných domácích i mezinárodních vědeckých a oborových ocenění. V letech 1998-2005 byl ředitelem Historického ústavu AV ČR, v letech 2005-2013 zastával funkci místopředsedy Akademie věd ČR. Významné je též pedagogické působení prof. Pánka na domácích i zahraničních univerzitách, v letech 1997-2000 byl prorektorem pro zahraniční styky Univerzity Karlovy. Prof. Pánek působil a působí téže jako vedoucí redaktor, spoluredaktor či člen redakčních rad řady ústředních i mezinárodních vědeckých časopisů. V letech 1996-2002 byl prof. Pánek předsedou profesní organizace historiků Sdružení historiků ČR a v období let 2002-2010 byl předsedou Českého národního komitétu historiků.


Fotogalerie ze slavnostního předání ocenění